σπουδαίος

Εάν δεν καταλαβαίνετε καμία από τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμο το παρόν έγγραφο, σας παρακαλούμε να μη συμφωνήσετε και να μην αποδεχτείτε τη συμφωνία και, κατά συνέπεια, να μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή. Εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ μιας μετάφρασης και της αγγλικής έκδοσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση - Η αγγλική έκδοση υπερισχύει. Επομένως, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι κατανοήσατε τους όρους αυτού του εγγράφου σε μία από τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμοι αυτήν τη στιγμή.